Cercar

Responsabilitat social

Salut i benestar

Responsabilitat social

ASISGRUP vol garantir una vida sana, promoure el benestar i millorar la qualitat de vida de les persones, en les diverses edats i comunitats. Totes elles tenen el dret de gaudir una qualitat sanitària digna. Davant l'actual crisi sanitària mundial, causada per la pandèmia de la COVID-19, s'han propagat les desigualtats en salut i benestar, així que, a través dels nostres medis, vol contribuir en la seva erradicació.

Per aconseguir aquest propòsit:

ASISGRUP demana que cada una de les persones de l'organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre les altres, assumeixin les responsabilitats:

  • Respectant l’equitat en l’atenció sanitària, incidint en la perspectiva de gènere i els col·lectius més fràgils.
  • Prevenint les malalties transmissibles, noves i emergents.
  • Enfortint les mesures per al control del tabac.
  • Intensificant el tractament de l’abús de substàncies addictives, especialment entre la població d'adolescents i joves.
  • Disminuint les morts i malalties causades per productes químics i per la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl.
  • Promovent la salut en l’entorn comunitari, fomentant l’activitat física i l’alimentació saludable.
  • Implantar plans i actuacions que afavoreixin la creació d’entorns urbans saludables.
  • Reforçar la salut pública establint fórmules de coordinació i col·laboració interinstitucional. 

 

Girona, 17/03/2023

Carles Martín Sanahuja

Director General