Cercar

Avis legal

 • Denominació social: Martín Sanahuja, S.L
 • Nom comercial: ASISGRUP
 • Domicili social: c/ Creu 34, 1º2ª – 17002 Girona
 • Cif / Nif: B17314816
 • Telèfon: 972410325
 • Fax: 972913977
 • E-Mail: serveis@asisgrup.cat
 • Nom de domini: www.asisgrup.cat

De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del disposat en l’ art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personales, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançat la marcació de la casella, accepten expressament i de manera liure i inequívoca que les seves dades personales siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats :

 1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col.laboradors o parthners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
 2. Realitzar estudis estadístics.
 3. Tramitar encàrrecs, sol.licituts o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’ usuari a través de qualsevol de las formes de contacte que es posen a disposició de l’ usuari en el lloc web de la companyia.
 4. Remetre el botlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que siempre que s’ anés a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol.licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol.licitades a través del lloc web son obligatòries, ja que son necesàries per la prestació d’un servei òptim a l’ usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’ usuari l’ exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel.lació, informació i oposició, en los termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb l ‘ho disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercitar els seus drets remetent una sol.licitut expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mtijans:

 1. E-Mail: serveis@asisgrup.cat
 2. Fax: 972913977
 3. Correu Postal: c/ CREU, 34 1-2 – 17002 GIRONA

De la mateixa manera, l’ usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de suscripció facilitats fent clic en l’ apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i de organització necessaries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva perdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.