Cercar

Responsabilitat social

Energia assequible i no contaminant

Responsabilitat social

ASISGRUP vol garantir l'accés, a totes les persones, als serveis energètics, i promoure l’increment d’energia verda. Davant l’actual context de canvi climàtic, és imprescindible fomentar energies netes, assequibles, renovables i eficients. Per aquest motiu, ASISGRUP, a través dels seus medis, vol contribuir en el seu estímul.

Per aconseguir aquest propòsit:

ASISGRUP demana que cada una de les persones de l'organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre les altres, assumeixin les responsabilitats:

  • Fomentant la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de combustibles fòssils i promoure els desplaçaments amb transports menys contaminants. 
  • Acomplint actuacions d’educació ambiental.

 

Girona, 17/03/2023

Carles Martín Sanahuja

Director General