Cercar

Responsabilitat social

Consum i producció responsables

Responsabilitat social

La llei de les 3 R segueixen un ordre de prioritats:

  • Reduir sempre que sigui possible.
  • Reutilitzar com a segona opció.
  • Reciclar com a última.

El reciclatge és un procés que consisteix a sotmetre de nou una matèria o un producte ja utilitzat a un cicle de tractament total o parcial per obtenir una matèria primera o un altre producte. La cadena de reciclatge comença en la recollida selectiva de la brossa generada.

A ASISgrup ens prenem molt seriosament les responsabilitats relacionades amb el medi ambient. No només ens limitem a complir amb les directrius legals, sinó que oferim el servei de reciclatge del material generat en el centre. Cartó, paper, envasos, piles... Ens podem encarregar de la seva gestió interna, a través de contenidors específics de reciclatge de piles, tòners, etc. i posterior evacuació i retirada de residus a través de gestor homologat.