Cercar

Política de cookies

Us de cookies i el fitxer d'activitat

El prestador pel seu compte o la d'un tercer contractat per la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web web. Les cookies son fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordenador, i no proporcionen per elles mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'us de les cookies es fa possible que el servidor on es troba el web, reconegui el navegador web utilitzat per l’ usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’ accés als usuarios que s’hagin registrat previament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. S’ utilitzen també per mesurar l’ audiencia i paràmetres del transit, controlar el progrés i numero de entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal.lació en el seu equip. SI-us-plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta información.

Per utilizar el lloc web, no cal que que l’usuari permeti la instal.lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actui en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l'usuari inicii una sessió com a tal a cada un dels serveis, la prestació de la qual requereixi el previ registre o “login”.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, carácter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva tramesa ulterior. En cap cas s’ utilitzaran les cookies per recollir informaciò de caràcter personal.

Direccions IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordenador cuando aquest es conecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’ activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’ obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el numero d’ impressions de pàgines, el número de visites realizades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d’ accés, etc.

Seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la industria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfs, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per tal d'aconseguir-ho, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autenticació dels controls de accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideología,…) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (Https://,…), de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.