Contracta online serveis professionals de neteja

Neteja industral i domèstica

Millores tècniques

Sempre abans de fer els vidres de finestres exteriors es comprovarà la previsió meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya, per tal de no programar la neteja de vidres en dies de pluja o dies previs a previsions de pluja, assegurant així una major durada de la neteja realitzada.

ASISGRUP compta amb un equip professional i altament qualificat. Més de 150 persones preparades per donar el servei de qualitat que oferim a més de 300 centres a la província de Girona: tècnics en neteja i especialistes, personal expert en maquinària, supervisors/es, tècnics en productes i consumibles, responsables de qualitat i de recursos humans, administratius, comercials,...

ASISGRUP, tal i com indica el capítol 9 del conveni col·lectiu de treball del sector de neteja d’edificis i locals a Catalunya (C7902415) es farà càrrec de les subrogacions dels personal que la empresa sortint tingui adscrits, mantenint íntegrament els seus drets y complint sempre amb la legislació vigent en matèria laboral i de seguretat social, posant a disposició els comprovants corresponents sempre que es sol·licitin.

Els treballadors d’ASISGRUP aniran degudament uniformats amb el vestuari facilitat i amb el logotip de l’empresa brodat. Tots els treballadors lluiran un identificador personal sempre visible amb la fotografia, el nom del treballador, el seu càrrec i codi. A més l’empresa vetllarà perquè els uniformes estiguin en les condicions adequades per assegurar la imatge del centre.

El personal portarà els Equips de Protecció Individual (EPIs) necessaris.

Seguint la política de qualitat esmentada, ASISGRUP realitzarà un seguit d’actuacions per minimitzar la despesa energètica del centre.

Dins els horaris proposats pel contractista, es planificarà el treball en els horaris de amb més llum ambiental per tal de minimitzar el temps d’hores d’enllumenat encès.

A més es farà una formació als treballadors per tal d’assegurar que només les llums necessàries romanguin obertes.

Apaguem el llum!

La qualitat és la principal característica dels productes que utilitzem, des de l’escombra fins a la polidora, són instruments d’última tecnologia que proporcionen els millors resultats.

Els productes de neteja que utilitzem són els idonis per les diferents superfícies, com desincrustants, desinfectants i desodoritzants, avalats per empreses líders en el mercat en la venta de productes de neteja i desinfecció.

ASISGRUP disposa de tot tipus de maquinària necessària per poder portar a terme qualsevol neteja: aspiradores, aspiradores aigua-pols, màquines d'aigua a pressió, màquines de vapor, fregadores, escombradores, màquines d'injecció extracció per moquetes i teixits, etc. Així com màquines d'elevació: tisores, elevadores individuals, braços articulats, camions amb telescopi, ...

Utilitzem maquinària que compleix amb tots els requisits internacionals de seguretat i són fabricades d’acord amb els nivells internacionals de qualitat, totes elles presenten el marcatge CE, així com el llistat de les revisions reglamentaries segons RD 1435/1992, RD 56/1995 i RD 1215/1997 i normativa aplicable en cada cas.

La maquinària a més tindrà les següents proteccions:

 • Protecció elèctrica Classe II amb doble aïllament.
 • Protecció contra humitat i pols IP40
 • Protecció de sobreescalfament
 • Nivell sonor inferior a 80dB (A)
 • Mínim emissió de partícules
 • Productes biodegradables i ecològics
 • Productes de primeres marques
 • Maquinària primeres marques amb substitució immediata (termini màxim 24h).
 • Reduïm el consum d’aigua
 • Reduïm el consum elèctric
 • Menys productes químics
 • Menys envasos i residus
 • Més desinfecció
 • Reduïm el número de productes utilitzats al mínim i evitem l’ús d’esprais i aerosols.
 • Es seleccionaran productes de neteja convencionals preferentment aquells amb les menors frases de risc (Riscos específics atribuïts a les substàncies i als preparats perillosos).
 • Utilitzarem productes amb envasos de gran capacitat o productes concentrats.
 • Ens decantarem per envasos de plàstic reciclat i no halogenats.
 • Baietes, manoples i mopes seran de microfibra per reduir el consum d’aigua i altres químics.
 • S’escollirà la maquinària que amb mateixes característiques tingui menors consums d’energia i aigua i menor nivell de soroll.
 • S’utilitzaran dosificadors precisos per tal d’utilitzar la quantitat justa de producte.
 • La primera empresa de Girona que aplica desinfecció per UV als botons dels ascensors, poms de porta i altres zones de contacte, garantint l’eliminació de bactèries, virus i altres gèrmens.

ASISBotiga. Productes que et poden interessar Gener

A la nostra botiga trobaràs productes exclusius per a la neteja i el benestar de les persones.

Tots els preus són amb IVA inclòs. Enviaments a tot Catalunya des de 9€. Veure tarifes de transport