Cercar

Assessorament social i legal

Persona, Capacitat i Successions

Assessorament social i legal

A ASISgrup, el primer són les persones, i això és clau per trobar-te les millors solucions legals.

 
T'escoltem, t'entenem i t'assessorem.

 

 

1. Sigues previsor i decideix el teu futur ara!

Pot ser que un dia no puguis prendre decisions de forma temporal o permanent. Per aquest motiu, planifica i avança't als problemes de futur! T'ajudem a protegir-te a tu i al teu patrimoni, així com preveure la teva successió.

 • Protecció personal i patrimonial
  • Redacció i gestió de poders (generals, especials, prorrogats, preventius, de mandat…).
  • Assistència en la designació i nomenament d'assistent legal (antigues tuteles, curateles).
  • Testament vital o document de voluntats anticipades.
  • Designació de guardador de fet, nomenament de defensor judicial, administració especial de patrimoni, patrimoni protegit.
 • Previsió successòria “mortis causa”
  • Redacció i tramitació de testaments notarials (obert, tancat, hològraf, amb clàusules de llegats, prellegats, nomenament de marmessor, fideïcomisos, especials…), memòries testamentàries, codicils i/o pactes successoris.
  • Estudi i redacció d’informes jurídics sobre capacitat, protecció i suports a la persona.

 

2. Assisteix-los! Protegeix-los!

En algun moment, es pot donar la situació que hagis de prendre decisions per les persones que estimes: persones d’edat avançada, amb falta d'autonomia i/o amb discapacitats de diversa índole i consideració. Caldrà que tu decideixis per elles! 

ASISgrup t'acompanya i t’ajuda a ser o escollir la persona o institució que doni suport com a Assistent. 

 • Designació i nomenament d’assistent legal via judicial (substitueix les figures anomenades amb anterioritat a la reforma legal de la tutela i curatela).
 • Tramitació, modificació i revisió de tuteles i curateles atorgades abans de la reforma.

 

3. En els moments més difícils, et fem fàcils les gestions. 

La pèrdua d'un familiar és un procés dolorós, que requereix la realització d'un seguit de tràmits i gestions, com la formalització de l'herència. Et fem costat, duent a terme la gestió, amb professionalitat i proximitat.

 • Gestions per l’obtenció de certificat de defunció, certificat d’actes d’última voluntat, certificat de contractes d’assegurances de cobertura de mort, còpia autèntica de testament.
 • Tramitació i gestió d’herències (acceptació i manifestació de l’herència), declaració d’hereus abintestat o successió legal (herència intestada), renúncia a l'herència.
 • Estudi i reclamació d'impugnació de testament, quota mínima hereditària o quarta falcídia, llegítima, complement de llegítima, quarta vidual, estudi i redacció d’informes jurídics en temes successoris.

 

Volem ser els teus assessors en molts més serveis!

 

Sol·licita pressupost sense compromís

El nostre personal qualificat valorarà la seva necessitat en el menor temps possible.

Sol·licitar pressupost

També pot trucar-nos al telèfon:

972 410 325