Cercar

Assessorament social i legal

Gestions i Tràmits Socials

Assessorament social i legal

El Sistema de Serveis Socials gaudeix d’un gran ventall de recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions (públiques o privades) per persones en situacions de dependència. Com que, sovint, desconeixem aquests recursos, el gestor social d'ASISgrup t'orienta, informa, assessora i administra els tràmits necessaris.

 

Administrem els recursos que desconeixes!

 

Tots els recursos existents (ajudes, subvencions, places residencials, sol·licituds...) tenen com a finalitat cobrir, dignament, les necessitats vitals del client i els seus familiars. ASISgrup posa a la teva disposició:

 • Assessorament en serveis (SAD, TAD...), centres residencials (centre de dia, de convalescència, residència...) i recursos socials (ajudes i subvencions), de caràcter públic i privat.
 • Nexe amb els professionals de la xarxa pública.
 • Tramitació per a una plaça de convalescència o de cures pal·liatives en l'àmbit públic, i de recursos socials com:
  • Petició de Grau de Disminució
  • Elaboració de la Sol·licitud de Prestació Vinculada al Servei (PVS)
  • Programa d’Ajuts d’Atenció Social a Persones amb Discapacitat (PUA)
  • Sol·licitud Llei de la Dependència
  • Informe Avaluació Suport a l’Autonomia
  • Redacció de la sol·licitud o modificació del Pla Individual d’Atenció (PIA)
  • Prescripció d’Article Ortopèdic del Servei Català de la Salut (PAO)
 • Indicació de Grau de Dependència.
 • Valoració d’ajudes tècniques a domicili.

Tramitem, a domicili, l’Ajut de Suport a l’Autonomia, atorgat per la Generalitat per contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats diàries i quotidianes, fent possible la seva autonomia i integració social.

Volem ser els teus assessors en molts més serveis.

Sol·licita pressupost sense compromís

El nostre personal qualificat valorarà la seva necessitat en el menor temps possible.

Sol·licitar pressupost

També pot trucar-nos al telèfon:

972 410 325