Cercar

Seguretat i marc legal

Classificació Empresarial

Seguretat i marc legal

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics (article 65 del TRLCSP).

MARTIN SANAHUJA SL, ASISGRUP NIF B17314816, té atorgada la classificació U1A per la comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya:

 

9c463-classificacio-empresarial.jpg