Cercar

Blog - Col·laboradors

Col·laboradors

Conveni de Col·laboració amb Clínica Girona

ASISgrup i Clínica Girona renoven el conveni de col·laboració, iniciat el setembre del 2013, que permet als usuaris, familiars, treballadors, col·laboradors i clients a gaudir d'un servei d'assessorament social per entitats gratuït, en el que un gestor expert (Diplomat en Treball Social i Col·legiat) ofereix una atenció individualitzada i/o familiar amb l’objectiu d’orientar, informar, assessorar i gestionar els recursos existents dins del Sistema de Serveis Socials.

Inclou:

  • Supervisió de la correcta tramitació de documentació per sol·licitar una plaça de convalescència o de cures pal·liatives en l'àmbit públic.
  • Assessorament de tots els serveis públics i privats (SAD, Teleassistència, acompanyants…).
  • Assessorament dels centres residencials públics.
  • Recerca del recurs residencial acreditat.
  • Assessorament sobre recursos socials.
  • Nexe amb els professionals de la xarxa pública en coordinació i seguiment.
  • Assessorament per a la sol·licitud de PAO.

ASISgrup serveis socials treballadora social conveni col·laboració assistència acord conveni col·laboració partners


Documents

No hi ha documents a mostrar