Cercar

Blog - Blog

Blog

Conveni de Col·laboració amb l’Associació Gironina de Sords

ASISgrup i Associació Gironina de Sords firmen un acord de col·laboració

 

Aquest matí, ASISgrup i l’Associació Gironina de Sords (AGSORDGI) han signat un conveni de col·laboració en el marc de l’atenció sociosanitària i altres competències en voluntat de contribuir i millorar el benestar i la qualitat de vida dels associats a AGSORDGI i els seus familiars.

ASISgrup ofereix serveis d’Atenció SocioSanitaris, Serveis de Neteja Industrial i Domèstics i Serveis de Gestió Formació i Selecció a l’entitat col·laboradora.

A més, ASISgrup posa a disposició dels associats, familiars, treballadors i col·laboradors de AGSORDGI un servei d'assessorament social per entitats gratuït, on un gestor expert (Diplomat en Treball Social i Col·legiat) donarà atenció individualitzada i/o familiar als membres del col·lectiu que ho sol·licitin. L’objectiu d’aquesta atenció és orientar, informar, assessorar i gestionar els recursos existents dins del Sistema de Serveis Socials com ara:

  • Supervisió de la correcta tramitació de documentació per sol·licitar plaça convalescència o de cures pal·liatives en l'àmbit públic.
  • Assessorament de tots els serveis públics i privats (SAD, Teleassistència, acompanyants…)
  • Assessorament dels centres residencials públics.
  • Recerca del recurs residencial acreditat.
  • Assessorament sobre recursos socials.
  • Nexe amb els professionals de la xarxa pública quant a coordinació i seguiment.
  • Assessorament per a la sol·licitud de PAO.

Amb aquest darrer conveni, ja són quinze els acords presents entre Asisgrup i diverses entitats gironines.

 

http://www.agsordgi.org/

 

Peu Foto: Sra. Teresa Vila, presidenta de l’Associació Gironina de Sords i Carles Martín, gerent d’Asisgrup signant el vigent acord de col·laboració.

acord conveni conveni col·laboració partners col·laboració associacio sords agsordgi Girona


Documents

No hi ha documents a mostrar