Cercar

Blog - Blog

Blog

Renovació i millora del conveni amb GICOR

ASISgrup i GICOR renoven l'acord de col·laboració

 

El passat 9 de maig amb motiu de la Setmana del Cor, l’Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR) i ASISgrup van signar un acord de col·laboració.
GICOR ha renovat, recentment, la seva Junta Directiva, motiu pel qual els ha portat a emprendre un seguit d’acords amb altres entitats similars i de prestació de serveis. És per això, que Josep Mª Vidal, president de GICOR i Carles Martín, gerent d’ASISgrup van acordar estendre els serveis que presenta Asisgrup a tots els afiliats de GICOR.

Així doncs, ASISgrup ofereix serveis d’Atenció SocioSanitaris, Serveis de Neteja Industrial i Domèstics i Serveis de Gestió Formació i Selecció a l’entitat col·laboradora.

A més, ASISgrup posa a disposició dels associats, familiars, treballadors i col·laboradors de GICOR un servei d'assessorament social per entitats gratuït, on un gestor expert (Diplomat en Treball Social i Col·legiat) donarà atenció individualitzada i/o familiar als membres del col·lectiu que ho sol·licitin. L’objectiu d’aquesta atenció és orientar, informar, assessorar i gestionar els recursos existents dins del Sistema de Serveis Socials com ara:

  • Supervisió de la correcta tramitació de documentació per sol·licitar plaça convalescència o de cures pal·liatives en l'àmbit públic.
  • Assessorament de tots els serveis públics i privats (SAD, Teleassistència, acompanyants…)
  • Assessorament dels centres residencials públics.
  • Recerca del recurs residencial acreditat.
  • Assessorament sobre recursos socials.
  • Nexe amb els professionals de la xarxa pública quant a coordinació i seguiment.
  • Assessorament per a la sol·licitud de PAO.

 

 

 

Peu Foto:  Carles Martín, gerent d’ASISgrup i Josep Mª Vidal, president de GICOR signant l’acord de col·laboració

acord conveni conveni col·laboració partners col·laboració associacio GICOR Girona


Documents

No hi ha documents a mostrar