Cercar

Atenció a les persones

SAD Intervenció

Atenció a les persones

Salut mental, trastorns de conducta, discapacitat intel·lectual i malalties neurològiques.

Algunes persones necessiten un Servei d’Atenció a Domicili totalment especialitzat. Parlem de trastorns mentals o de conducta, de discapacitat intel·lectual o malalties neurològiques. En aquests casos, cal intervenir en la seva salut, prevenció, tractament i rehabilitació per promoure la inserció social i laboral de la persona.

 
Intervenim per adaptar a la persona en el seu entorn!

 

ASISgrup disposa d'un equip multidisciplinari (psiquiatria, psicologia, treball social, infermeria...) que desenvolupa l'estudi biopsicosocial de la persona per conèixer la problemàtica a treballar. Seguidament, elabora un pla d’actuació estratègic, uns objectius i un seguiment periòdic que avalua el seu estat.

SAD Intervenció també proporciona el servei d'acompanyament a través de treballadors formats en l'àmbit de la salut mental i les discapacitats. Aquest pretén l’atenció terapèutica des de la vida quotidiana de la persona, per tal de crear-li un medi de participació activa amb el seu entorn social, el desenvolupament de noves capacitats i l’assumpció de responsabilitats. En definitiva, persegueix la màxima adaptació possible en l'entorn.

Aquest propòsit sempre actua en relació amb el diagnòstic. Per això, l’acompanyament terapèutic necessita la prèvia intervenció d’un professional clínic en salut mental, per a seguir una estratègia de tractament.

 

Atenem a les persones en la seva llar a través d'altres serveis.

Sol·licita pressupost sense compromís

El nostre personal qualificat valorarà la seva necessitat en el menor temps possible.

Sol·licitar pressupost

També pot trucar-nos al telèfon:

972 410 325