Cercar

Estratègia de reducció de residus

La llei de les 3 R segueixen un ordre de prioritats:

  • Reduir sempre que sigui possible.
  • Reutilitzar com a segona opció.
  • Reciclar com a última.

 

El reciclatge és un procés que consisteix en sotmetre de nou una matèria o un productes ja utilitzat a un cicle de tractament total o parcial per obtenir una matèria prima o un nou producte. La cadena de reciclatge comença en la recollida selectiva de la brossa generada.

A ASISGRUP ens prenem molt seriosament les responsabilitats relacionades amb el medi ambient. No només ens limitem a complir amb les directrius legals, sinó que oferim el servei de reciclatge del material generat en el centre. Cartró, paper, envasos, piles, ... Ens podem encarregar de la seva gestió interna, a través de contenidors específics de reciclatge de piles, tòners, etc i posterior evacuació i retirada de residus a través de gestor homologat.