Cercar

Selecció

Selecció de Personal

Selecció

El nostre servei de selecció té com a base de funcionament la borsa de treball. Mantenir la borsa de treball activa, actualitzada, amb els perfils professionals informatitzats, ens permet, al moment d’iniciar un procés de selecció poder-nos dedicar directament a escollir el perfil adequat. Això ens permet ser altament professionals i reduir molt el temps, en evitar la fase prèvia de reclutament, realitzat, per les altres empreses.

 

FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALL
(funcions i tasques a desenvolupar)

DEFINICIÓ DEL PERFIL DEL CANDIDAT 
(característiques professionals i personals)

SELECCIÓ DE CANDIDATS 
(tria dels perfils que s’adeqüen amb el lloc de treball definit)

AVALUACIÓ DELS CANDIDATS 
(entrevista prèvia amb els candidats, es fa el primer crivell)

COMPROVACIÓ DE REFERÈNCIES I EXPERIÈNCIA 
(comprovació de les dades facilitades)

PRESENTACIÓ 
(reunió per a l'elecció final)

SEGUIMENT 
(comprovació de la correcta elecció)

Sol·licita pressupost sense compromís

El nostre personal qualificat valorarà la seva necessitat en el menor temps possible.

Sol·licitar pressupost

També pot trucar-nos al telèfon:

972 410 325