Contracta online serveis d'atenció sociosanitaria 

Neteja immobles insalubres

Descripció

Neteja de xoc específica per domicilis on s’ha desatès la neteja, ja sigui per edat de l’inquilí, per algun tipus de trastorn (Diògenes, Drogodependències) o per simple deixadesa, que implica una higiene exhaustiva de les diferents estances, desinfecció i en molts casos buidatge.

Sovint son els propis serveis socials que a través de denúncia de guàrdia urbana o els propis veïns i en compliment de la Llei  d'Ordenació Sanitària de Catalunya han d’obrir expedient per la neteja d’un immoble podent arribar a via contenciós administratiu.