Contracta online serveis d'atenció sociosanitaria

Servei d’Alimentació a Domicili i Complements Alimentaris

Descripció

Dieta a domicili adaptada a les necessitats especials de l’usuari

Oferim assessorament i entrega de l’alimentació diària, total o parcial tenint en compte els requeriments nutricionals de l’usuari: hipertensió, diabetis, insuficiència cardíaca, dificultats de deglució (ús espessants), obesitat, desnutrició, dietes per millorar la regulació gastrointestinal i situacions de limitació en la ingesta.

Oferim un servei de repartiment a domicili de:

  • Dietes equilibrades
  • Dietes hipercalòriques
  • Dietes hipocalòriques
  • Dietes hiposòdiques
  • Dietes especifiques per persones amb diabetis
  • Dietes per millorar la regulació gastrointestinal