Contracta online serveis d'atenció sociosanitaria

Servei Drenatge Limfàtic

Descripció

El Drenatge Limfàtic Manual amb el mètode Leduc té la finalitat de millorar la funció del sistema limfàtic mitjançant un conjunt de maniobres suaus, rítmiques i precises que activen i milloren la circulació limfàtica, afavorint així l’evacuació de substàncies de desfet en persones que pateixen un edema congènit o secundari a una patologia com és el cas de persones que pateixen un traumatisme i desenvolupen un edema després d’aquest, també en un procés tumoral com el càncer de mama, després d’una intervenció quirúrgica i durant l’embaràs.

El servei el porta a terme un professional de la fisioteràpia titulat i especialitzat en el mètode Leduc.