Contracta online serveis d'atenció sociosanitaria 

Servei d’Atenció a Domicili (SAD)

Contractació

 • * Base del servei: 20

  Descripció

  Conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben en situació de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. Un servei SAD pot ser d’assistència a la persona, d’assistència a la llar o ambdues coses:

  • Assistència a la Persona: Ajudes en les Activitats de la Vida Diària (AVD): vestir-se, aixecar-se del llit, cures, àpats, higiene, medicació, compres...
  • Assistència a la Llar: Organització de la casa, neteja, cura de la roba, etc.

  L’objectiu del SAD és Promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

  El SAD d’ASISgran és un servei d’atenció personalitzada i suport a domicili que pretén la millora de la qualitat de vida i la integració de les persones en el seu entorn familiar i social. Aquesta tasca la realitza personal professional contractat per nosaltres amb la titulació adient per a cada cas.

  ASISgran fa un seguiment personalitzat dels nostres serveis, amb l’objectiu de garantir-ne la qualitat i donar una resposta ràpida als canvis en les necessitats de cada client. Aquest seguiment el realitzem de forma periòdica a partir de trucades telefòniques i d’informes mensuals dels nostres treballadors/es.