Contracta online serveis d'atenció sociosanitaria 

SAD Intervenció (Salut Mental, Trastorns de Conducta, Discapacitat Intel·lectual i Malalties Neurològiques)

Contractació

  • * Base del servei: 20

    Descripció

    Es tracta d’un SAD especialitzat amb professionals amb la formació específica per atendre les necessitats que comporten una intervenció amb usuaris afectats de: trastorn mental, trastorns de conducta, persones amb discapacitat intel·lectual o malalties neurològiques concretes.

    Quant l’equip multidisciplinar d’Asisgrup rep un informe mèdic o social es posa en marxa el protocol per iniciar el servei de SAD intervenció. Es fa un estudi biopsicosocial de l’usuari i del seu entorn per conèixer la problemàtica a treballar. Tot seguit, s’elabora un pla d’actuació estratègic amb una metodologia definida, uns objectius i un seguiment periòdic per avaluar les fites assolides.