Contracta online serveis d'atenció sociosanitaria 

Pack servei 12 i 24h

Descripció

Servei destinat a cobrir necessitats puntuals, de curta durada amb jornades de treball àmplies (24h) amb personal contractat per ASISgrup.

  • Cobrir situacions de vacances o baixes del cuidador/a de referència,
  • Recuperació post-quirúrgica on la persona està limitada pel que fa a la seva autonomia,
  • Qualsevol contratemps que sorgeixi en un interval de temps concret i limitat.