Contracta online serveis d'atenció sociosanitaria 

Acompanyaments

Descripció

L’acompanyament és la presència d’un professional que dóna suport fora del domicili a persones de totes les franges d’edat, que per motius de salut física o psíquica es troben en situació de dificultat o manca d’autonomia personal.

L’acompanyant té un perfil específic, sovint diferent al del cuidador, que li permet, per exemple, fer un acompanyament mèdic i fer la corresponent devolució de tota la informació mèdica a la família, acompanyament específic per fer una gestió, acompanyaments que facilitin la  integració de l’usuari en la societat, passejades amb la finalitat de treballar i potenciar l’exercici físic i/o mental o algun aspecte per millorar l’autonomia.