Contracta online serveis d'atenció sociosanitaria 

Gestions i Tràmits Socials

Contractació

Preu servei - 78,65€

  Descripció

  Un gestor social d'ASISgrup donarà una atenció individualitzada i/o familiar al vostre col·lectiu amb l’objectiu d’orientar, informar, assessorar i gestionar els recursos existents dins del Sistema de Serveis Socials.

  El Sistema de serveis socials és "el conjunt integrat de recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions de titularitat pública i privada que tenen per objecte l’atenció a persones que presenten situacions de necessitat i assegurar-ne el dret a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i socials" Llei 12/2007, d’11 d’octubre

  Et podem ajudar en tot tipus de gestions i tràmits socials, amb gran agilitat i professionalitat:

  • Assessorament de tots els serveis públics i privats (SAD, TAD,...).
  • Assessorament dels centres residencials públics i privats (Centre de dia, residència, centre convalescència... ).
  • Assessorament sobre recursos socials (Ajudes i subvencions).
  • Nexe amb els professionals de la xarxa pública.
  • Tramitació recursos socials:
   • Petició Grau de disminució.
   • Elaboració de la sol·licitud de Prestació Vinculada al Servei (PVS).
   • Tràmits del Programa d’Ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA) (ie ajuda per adquirir grua, llit elèctric, puja-escales,...).
   • Sol·licitud Llei de la Dependència.
   • Informe avaluació Suport a l’autonomia (Som centre acreditat).
   • Redacció sol·licitud o modificació del Pla Individual d’Atenció (PIA).
   • Prescripció d’Article Ortopèdic del Servei Català de la Salut (PAO): ajuda per adquirir un caminador, cadira rodes, coixí antiescares,...
  • Tramitació plaça convalescència (coordinació amb sistema públic).
  • Tramitació plaça cures pal·liatives a nivell pública (coordinació amb sistema públic).
  • Indicació de grau de dependència (segons barems oficials).
  • Valoració Ajudes tècniques a domicili.

  Et tramitem l’Ajut de suport a l’autonomia a la pròpia llar, que és un ajut atorgat per la Generalitat per a contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat, en les activitats de la vida quotidiana, fent possible la seva autonomia i la integració social.


  ASISgrup és una entitat col·laboradora amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials des de l’any 2009.

  La llei de la Dependència pretén regular les condicions bàsiques per a proporcionar autonomia personal i la protecció de les persones en situació de dependència. La nostra treballadora Social realitza la Valoració del Grau de Dependència segons els barems establerts i en tramita el seu atorgament.