Cercar

Servei de Suport Patrimonial

Servei de Conservació del Patrimoni

Servei de Suport Patrimonial

No deixis que el teu patrimoni es mori!

 

Alguns immobles no permeten treure’n un rendiment i el nostre objectiu serà conservar-los en el millor estat possible o evitar mals majors:

 • Evitar degradació excessiva
 • Evitar pèrdua de valor
 • Evitar multes administratives
 • Evitar accidents a tercers (o cobrir-los)
 • Evitar robatoris o ocupacions indegudes

Que hi podem fer? 

 • Neteja i Jardineria
 • Visita/ revisió setmanla, mensual, trimestral, semestral
 • Seguretat, càmares, alarmes
 • Prevenció plagues
 • Bloqueig de portes i finestres
 • Assegurances
 • Arrendament 0€, cessió conservació
 • ...