Cercar

Blog - ASISgran

ASISgran

Què és la Prestació Econòmica Vinculada al Servei (PEVS)?

Segons les dades de l'any 2022, l'envelliment s'ha disparat a Espanya fins al 133,5% (en les comarques gironines, el 18,5% de la població resident és major de 65 anys). Moltes d'aquestes persones, davant la seva situació (dependència, mobilitat reduïda...), compten (o consideren comptar en un futur) amb un Servei d'Atenció a Domicili (SAD). Aquest els permet disposar de professionals (cuidadors/es) que les ajudin a executar les activitats de la vida diària i cuidar de la llar. Tot i això, no és fàcil assumir-ne el cost.

A ASISgrup som proveïdors del Sistema Català de Serveis Socials. Per aquest motiu, els nostres usuaris poden gaudir d’ajudes com la Prestació Econòmica Vinculada al Servei (PEVS).

 

 

Què és?

  • Una prestació personal i periòdica, subjecta al grau de dependència de la persona beneficiària i destinada a la cobertura de les despeses del servei (en aquest cas, Servei d'Atenció Domiciliària).

 

Per a qui és?

  • Se'n poden beneficiar solament persones que es trobin en una situació de dependència, dins d'algun grau i tram establerts.

 

Quins són els graus de dependència?

  • Grau I. Dependència moderada: la persona necessita l'ajuda intermitent d'una persona cuidadora.
  • Grau II. Dependència severa: la persona necessita ajuda extensa, però no requereix la presència permanent d’una persona cuidadora.
  • Grau III. Gran dependència: la persona necessita la presència indispensable i contínua d’una persona cuidadora.

 

Com obtenir el reconeixement per a una situació de dependència?

Per obtenir el reconeixement de la situació de dependència, la persona sol·licitant s'ha de sotmetre als barems o criteris que avaluen el grau de dependència. Aquesta avaluació contempla informes relatius a la salut de la persona, la capacitat de dur a terme les activitats de la vida diària i l'entorn en què viu. Seguidament, s'elabora un Programa Individual d'Atenció (PIA), d'acord amb la situació del sol·licitant.

 

Com beneficiar-te de la Prestació Econòmica Vinculada al Servei (PEVS) a través d'ASISgrup?

Si comptes amb el nostre Servei d'Atenció a Domicili (SAD), t'ajudem a tramitar la Prestació Econòmica Vinculada al Servei (PEVS), que varia segons el grau de dependència acreditat. Llavors, treballem, braç a braç, amb els treballadors socials de referència per facilitar la gestió i acompanyar-te en el procés.


Fem realitat la teva atenció sociosanitària!

ASISGRUP Girona Serveis ASISgran SAD atencio a domicili PVS ajudes econòmiques prestació


Documents

No hi ha documents a mostrar