Neurorehabilitació SINAPS

El nostre organisme està format per diferents sistemes, cadascun d’ells amb una funció específica que en permet el bon funcionament general. Entre ells el sistema nerviós destaca per ser l’encarregat de coordinar les funcions de la resta del cos, captar estímuls i elaborar respostes.

Quan una persona pateix una malaltia neurològica (demència, ictus...) o un traumatisme cranioencefàlic, les funcions del sistema nerviós es poden veure afectades en diferent mesura. És aquí on intervé la neurorehabilitació, amb l’objectiu de restaurar aquestes funcions i minimitzar els dèficits físics, cognitius i emocionals.

ASISgrup compta amb un equip multidisciplinar de professionals que es desplaça al domicili de la persona afectada per tal d’avaluar el context i decidir quins professionals són necessaris, i per tant, donar una atenció personalitzada.

El nostre equip està format per:
-Fisioterapeuta: ajudarà a recuperar mobilitat per augmentar l’autonomia personal.
-Psicòleg: la rehabilitació també passa per l’estat emocional de la persona.
-Logopeda: la parla, veu, llenguatge, deglució dels aliments es poden veure alterats i ajudarà a recuperar-los.
-Treballador social: orientarà sobre els recursos socials disponibles, prevenint possibles situacions de risc en el domicili.
-Terapeuta ocupacional: treballarà sobre les capacitats i els interessos de la persona per ajudar-la a ser més independent en el dia a dia, en el domicili, l’àmbit laboral  i l’oci.

L’objectiu final és doncs:

-Millorar l’autonomia personal i afavorir la socialització.
-Afavorir l’estimulació de les funcions cognitives.
-Acompanyar a la persona en la presa de consciència de les seves dificultats.
-Acompanyar a la persona i els seus familiars per a elaborar un projecte de vida nou.

Esperem poder-vos ajudar des de la màxima professionalitat, procurant sempre el vostre benestar i comoditat.

neurorehabilitacio fisioterapeuta logopeda recuperacio sociosanitari autonomia