Cercar

Blog - Blog

Blog

La hipoteca inversa o hipotecar on es viu per poder viure. I si tinguéssim una alternativa?

Cada vegada augmenta més l’esperança de vida al nostre país i amb ella, els problemes habituals en la població de la tercera edat: la soledat, la dependència física i la precarietat econòmica.

Parem atenció en aquest últim; segons l’Associació de Gent Gran, un 20% dels ancians viu en situacions vulnerables, ja sigui a causa d’una baixa pensió de jubilació, per problemes amb l’habitatge, perquè han de recolzar econòmicament els fills o altres familiars...

Una opció a la que recorren algunes persones per tal de disposar de liquiditat per tirar endavant és la hipoteca inversa. Aquesta consisteix en hipotecar l’habitatge i que sigui el banc qui pagui al propietari una mensualitat, o una única quantitat total, calculada en base al valor de l’immoble i l’edat de la persona (un requisit és que sigui major de 65 anys).

Aquest préstec bancari permet rebre uns ingressos o rendibilitat d’una propietat fins que la persona mori, sense perdre la propietat.

Compte! És realment una opció interessant?

D’entrada pot semblar enlluernador, però cal estar atents i valorar molt bé tot el que suposa, per exemple, com afectarà als hereus. És sobre aquests on recaurà el deute un cop mori el titular i davant això hi ha diferents  alternatives:

- quedar-se amb la vivenda, pagant els diners que va prestar el banc més els interessos.

- vendre la casa per saldar el deute amb el banc dels diners prestats a l’antic propietari i quedar-se la diferència.

- renunciar a la propietat si no es volen fer càrrec del deute.

És necessari estar ben assessorat per no caure en malentesos, degut a la complexitat financera que suposa i ésser conscients que el deute anirà augmentant amb el temps ja que s’hi afegiran els interessos. Es podria donar el cas a l’hora de saldar-lo, que aquest sigui major que el valor de la casa i els hereus haguessin d’afegir diners de la seva butxaca per tal de poder quedar-se amb aquesta.

S’ha de tenir en compte també que els bancs tan sols accepten propietats d’alt valor, per cobrir-se si el deute fos elevat, no deixant opció d’accedir a la hipoteca inversa a la majoria de la població amb habitatges de valor mig o baix.

I si hi hagués una alternativa?
Actualment els projectes col·laboratius han esdevingut una tendència a tot el mon, i en l’àmbit de l’habitatge ho és el Co-housing.

Amb aquest les persones grans tenen una altra opció no tan arriscada per poder compartir les seves despeses, i alhora viure en companyia amb persones de la mateixa franja d’edat.
CO-mpartim és el co-housing experience d’ASISgrup, que permet a través de l’economia col·laborativa continuar vivint a casa teva, tenint accés als millors serveis sense haver d’anar a una residència.

Informa’t trucant al 972.410.325 i t’assessorarem sobre CO-mpartim

 


Documents

No hi ha documents a mostrar