Co-mpartim: envelliment en companyia, amb més ajudes i més estalvi.

La solitud durant la vellesa és un dels majors enemics de la gent gran. De vegades és escollida per  sovint és sobrevinguda. Diem "sobrevinguda" perquè arriba sense deixar gaires opcions. Amics de la mateixa generació que ja no hi són, la viduïtat o la família que viu lluny en són algunes de les causes.

El ritme de vida accelerat d'avui en dia, els canvis ràpids i constants, la inestabilitat, les noves tecnologies i el nou llenguatge tampoc són factors que ajudin a fer que la gent gran se senti propera a les generacions més joves. 

Encara així, la solució és a les nostres mans i comença amb "Compartim, a cohousing experience" el nou servei d'Asis Grup. Un servei en què co-viure vol dir deixar d'estar sol i crear economia col·laborativa. 

'Compartim' és un envelliment en companyia, amb més ajudes i més estalvi a través de co-viure amb persones del mateix rang d'edat. És també una forma de donar solució a tres grans problemes en la vellesa: 

  1. Solitud: compartint habitatge amb gent de la mateixa edat es crea comunitat, es crea quotidianitat, es comparteixen les vivències del dia a dia i s'estableixen vincles.
  1. Economia: amb el co-viure les despeses són inferiors, ja que les factures, el lloguer i el servei d’atenció dirigida a la persona es comparteixen entre tots els inquilins.
  1. Seguretat: convivint és més fàcil detectar possibles situacions o factors de risc de salut, és més fàcil avisar de qualsevol incidència,  evitant situacions nefastes i seqüeles irreversibles

Si compartim, sumem companyia, oci i autonomia. 

Per a més informació, contacta'ns.

gent gran ajuda gent gran cohousing vellesa ASISGRUP Contractar equip neteja Girona TERCERA EDAT economia col·laborativa