Cercar

Blog - Blog

Blog

Els efectes del coronavirus en la salut mental

“Les malalties de l’ànima són més nombroses i perilloses que les del cos”.

Ciceró

La pandèmia de la Covid-19 s’ha cobrat la salut i la vida de milers de persones els darrers mesos, sense importar la seva edat o condició social. Però a banda de la salut física, no hem d’oblidar l’amenaça per a la salut mental, amb afectacions que romandran en el temps segons asseguren els psicòlegs i els sociòlegs.

El benestar emocional de moltes persones de la tercera edat s’ha vist greument afectat degut al confinament, la incertesa, les vivències familiars... I aquesta situació en molts casos ha pogut desencadenar un quadre de depressió, ansietat, agreujament del deteriorament cognitiu... Ara bé, no només són les persones grans les que poden veure’s afectades; aquells qui ja patien malalties neurològiques, trastorns de conducta o discapacitat intel·lectual tenen més possibilitats d’empitjorar o patir brots.

Així doncs, es fa més necessària que mai l’atenció i intervenció psicològica o psiquiàtrica, que valori l’estat de la persona.

ASISgrup treballa per ajudar en aquest tipus de circumstàncies amb el servei SAD Intervenció, realitzant un estudi biopsicosocial de l’usuari i del seu entorn per conèixer el problema a fons, i a partir d’aquí elaborar un pla d’actuació concret. L’atenció es realitza al domicili, fet que en època de pandèmia és un avantatge essencial, ja que redueix riscos de contagi per haver-se de desplaçar, i a més, evita una possible situació d’estrès a la persona.

Podeu sol·licitar informació sobre del nostre servei aquí i ens posarem a treballar per al benestar del vostre familiar.


Documents

No hi ha documents a mostrar