Cercar

Intervenció multidisciplinària

Servei d’Acompanyament i Intervenció Psicoterapèutica (Salut Mental i Discapacitat Psíquica)

Intervenció multidisciplinària

Servei d’acompanyament amb treballadors familiars amb preparació per a treballar en l’àmbit de la salut mental i discapacitats.

Complementant l’atenció en la consulta, l’Acompanyament Terapèutic pretén l’atenció terapèutica des de la vida quotidiana del pacient, amb la idea de crear un medi terapèutic, fomentant la participació activa del pacient en els seus grups de pertinença i entorn social, el desenvolupament de les seves capacitats i, l’assumpció de responsabilitats en vers un mateix i l’entorn. En definitiva, persegueix la consecució del grau màxim d’adaptació que la persona sigui capaç.

Aquest objectiu sempre anirà en relació al diagnòstic, ja que es tracta de tornar a l’altre la responsabilitat de la seva vida. Per això, l’Acompanyament Terapèutic ha d’anar precedit de la intervenció d’un professional clínic de la salut mental i requereix d’objectius clars de treball i estratègia de tractament, la intervenció agafa forma a mida que el tractament avança i en funció de les particularitats de cada cas. Per tant es va dissenyant segons el pacient vagi desplegant la seva problemàtica personal.

Sol·licita pressupost sense compromís

El nostre personal qualificat valorarà la seva necessitat en el menor temps possible.

Sol·licitar pressupost

També pot trucar-nos al telèfon:

972 410 325