Cercar

Atenció sociosanitaria

Servei d’Atenció a Domicili (SAD)

Servei d’Atenció a Domicili (SAD)

Assistència a la Persona: Ajudes en les Activitats de la Vida Diària (AVD), com vestir-se, aixecar-se del llit, cures, àpats, higiene, medicació, compres...
Assistència a la Llar: Organització de la casa, neteja, cura de la roba, etc.

SAD Intervenció

SAD Intervenció

 Salut Mental, Trastorns de Conducta, Discapacitat Intel·lectual i Malalties Neurològiques.