Cercar

Assessoraments Socials

Gestions i Tràmits Socials

Assessoraments Socials

Compra Gestions i Tràmits Socials al millor preu

0

Un gestor social d'ASISgrup donarà una atenció individualitzada i/o familiar al vostre col·lectiu amb l’objectiu d’orientar, informar, assessorar i gestionar els recursos existents dins del Sistema de Serveis Socials.

El Sistema de serveis socials és "el conjunt integrat de recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions de titularitat pública i privada que tenen per objecte l’atenció a persones que presenten situacions de necessitat i assegurar-ne el dret a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i socials" Llei 12/2007, d’11 d’octubre

Et podem ajudar en tot tipus de gestions i tràmits socials, amb gran agilitat i professionalitat:

 • Assessorament de tots els serveis públics i privats (SAD, TAD,...).
 • Assessorament dels centres residencials públics i privats (Centre de dia, residència, centre convalescència... ).
 • Assessorament sobre recursos socials (Ajudes i subvencions).
 • Nexe amb els professionals de la xarxa pública.
 • Tramitació recursos socials:
  • Petició Grau de disminució.
  • Elaboració de la sol·licitud de Prestació Vinculada al Servei (PVS).
  • Tràmits del Programa d’Ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA) (ie ajuda per adquirir grua, llit elèctric, puja-escales,...).
  • Sol·licitud Llei de la Dependència.
  • Informe avaluació Suport a l’autonomia (Som centre acreditat).
  • Redacció sol·licitud o modificació del Pla Individual d’Atenció (PIA).
  • Prescripció d’Article Ortopèdic del Servei Català de la Salut (PAO): ajuda per adquirir un caminador, cadira rodes, coixí antiescares,...
 • Tramitació plaça convalescència (coordinació amb sistema públic).
 • Tramitació plaça cures pal·liatives a nivell pública (coordinació amb sistema públic).
 • Indicació de grau de dependència (segons barems oficials).
 • Valoració Ajudes tècniques a domicili.

Et tramitem l’Ajut de suport a l’autonomia a la pròpia llar, que és un ajut atorgat per la Generalitat per a contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat, en les activitats de la vida quotidiana, fent possible la seva autonomia i la integració social.


ASISgrup és una entitat col·laboradora amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials des de l’any 2009.

La llei de la Dependència pretén regular les condicions bàsiques per a proporcionar autonomia personal i la protecció de les persones en situació de dependència. La nostra treballadora Social realitza la Valoració del Grau de Dependència segons els barems establerts i en tramita el seu atorgament.

Sol·licita pressupost sense compromís

El nostre personal qualificat valorarà la seva necessitat en el menor temps possible.

Sol·licitar pressupost

També pot trucar-nos al telèfon:

972 410 325