Contracta online serveis professionals de neteja

Neteges Urgents

Descripció

Un equip especialitzat s’encarregarà de la neteja de qualsevol sinistre: Neteja, desinfecció, desodorització i retirada de brossa i runes.

És important l’actuació ràpida per tal reduir els processos posteriors de desgast, corrosió, agressió i deteriorament de les zones afectades, per això ASISgrup et posa a disposició un servei professional amb màxima urgència.

Inundacions, foc, desastres naturals o casuals, i altres sinistres, actes vandàlics, etc. Després de qualsevol incidència necessitaràs una neteja urgent.

Equipament estàndard d’un vehicle de servei d’urgències:

  • Aspirador industrial aigua pols
  • Bomba submergible
  • Canonada desaigua
  • Equip de seguretat
  • Màquina d’aigua pressió
  • Escala
  • Utillatge estàndard (cubell, pala, escombres, raspalls, baieta de pal, tiràs,...)
  • Consumibles i productes de neteja de qualitat.