Contracta online serveis professionals de neteja

Seguretat Alimentària i Punts d’Autocontrol

Descripció

Amb l’objectiu d’acomplir amb les normatives actuals sobre la higiene dels productes alimentaris, et podem preparar tots els Plans de control basats en el Sistema d’Anàlisis de perills i Punts de Control Crític (APPCC) que s’exigeixen als establiments de comerç minorista (restaurants, bars, venda al detall).

  • Pla de control de l’aigua
  • Pla de neteja i desinfecció
  • Pla de control de plagues i altres animals indesitjables
  • Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària
  • Pla de control de proveïdors
  • Pla de traçabilitat