Contracta online serveis professionals de neteja

Manteniment de Jardins i Zones Verdes

Descripció

Treballs genèrics de neteja: treure brossa (papers i plàstics), fulles seques, pinassa, brancatge, passar rasclets, tallar branques i fulles seques.

Treballs de jardineria: segar, rasclejar, escarificar, desbrossar, treballs amb tallabarders, regar, adobar i canviar terres poc fèrtils.

Treballs específics: fitosanitaris, plaguicides i podar.

Treballs ornamentals: netejar i abrillantar fulles i plantes, recobriments amb graves, terres volcàniques, escorça trinxada, bolus ceràmics, pissarres i altres.