Contracta online serveis professionals de neteja

Neteja de Vidres

Descripció

Neteja de tot tipus de superfícies de vidre, marcs i persianes d’habitatges, locals comercials, façanes etc. Amb una freqüència de manteniment regular quinzenal, mensual, trimestral... o puntualment segons necessitats.

Els vidres d’alçada es realitzaran amb tub telescòpic o amb màquines d'elevació: tisores, elevadores individuals, braços articulats, camions amb telescopi segons necessitats.