Contracta online serveis professionals de neteja

Neteja de pàrquings i grans superfícies

Descripció

Els pàrquings, degut a l’ús intensiu al que estan sotmesos i al tipus de brutícia que s’hi diposita ( pols, restes d’olis, goma de cautxú, deixalles, restes orgàniques d’animals petits o insectes...), necessiten tractaments, productes i equipaments específics: escombradores, fregadores mecàniques, rotatives, aspiradors industrials, bombes d’aigua ...

El programa de neteja inclou les neteges puntuals o el manteniment amb actuacions de diversa freqüència setmanals, mensuals, trimestrals ... segons necessitats.

La neteja inclou:

 • pavimentes
 • portes automàtiques
 • accessos i rampes
 • embornals
 • portes trasters
 • lluminàries
 • baranes
 • canonades vistes
 • senyalèctica
 • extintors
 • etc.