Sistema ECOMÉS

 • Reduïm el consum d’aigua
 • Reduïm el consum elèctric
 • Menys productes químics
 • Menys envasos i residus
 • Més desinfecció
 • Reduïm el número de productes utilitzats al mínim i evitem l’ús d’esprais i aerosols.
 • Es seleccionaran productes de neteja convencionals preferentment aquells amb les menors frases de risc (Riscos específics atribuïts a les substàncies i als preparats perillosos).
 • Utilitzarem productes amb envasos de gran capacitat o productes concentrats.
 • Ens decantarem per envasos de plàstic reciclat i no halogenats.
 • Baietes, manoples i mopes seran de microfibra per reduir el consum d’aigua i altres químics.
 • S’escollirà la maquinària que amb mateixes característiques tingui menors consums d’energia i aigua i menor nivell de soroll.
 • S’utilitzaran dosificadors precisos per tal d’utilitzar la quantitat justa de producte.
 • La primera empresa de Girona que aplica desinfecció per UV als botons dels ascensors, poms de porta i altres zones de contacte, garantint l’eliminació de bactèries, virus i altres gèrmens.