Compromís Meteorològic

Sempre abans de fer els vidres de finestres exteriors es comprovarà la previsió meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya, per tal de no programar la neteja de vidres en dies de pluja o dies previs a previsions de pluja, assegurant així una major durada de la neteja realitzada.