Cercar

Blog - Blog

Blog

T'ajudem a sol·licitar l'ajuda pel programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA 2020)

Ja està obert el termini per sol·licitar les ajudes del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) per l'any 2020.

El passat   3 de Juliol, mitjançant l'Ordre TSF/117/2020 (DOGG núm. 8174 publicat el 10/07/20) el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per la concessió de les ajudes del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) per l'any 2020.

Aquest programa té per objectiu facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la integració

Per tant, aquests ajuts poden anar destinats a fer front econòmicament a:  
  • L'adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport: audiòfons, llit articulat, matalàs anti-escares, llit clínic, grua, arnés, seient elevador de banyera, ... Que s'hagin comprat durant l'any en curs.
  • Les destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'habitatge i l'adaptació funcional d'aquest: automatització de portes, obres per l'accessibilitat, reconvertir la banyera en plat de dutxa....que s'hagin dut a terme durant l'any en curs.

Per accedir a l'ajut, s'ha de tenir reconegut  un grau de discapacitat igual o superior al 33% i s'ha de complir les condicions i requisits que s'especifiquen en les corresponents bases. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=877549

L'ajuda està condicionada als ingressos econòmics de la persona beneficiària, per tant, depenent d'aquests podem comptar amb el 100%, el 75%, el 50% o 25% de l'ajuda.

Des del 11 de Juliol fins al 10 de Setembre està obert el termini per presentar les sol·licituds de la convocatòria (http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres)

Truca'ns al 972 410 325 per obtenir més informació!

 

Documents

No hi ha documents a mostrar