Cercar

Blog - Blog

Blog

T'ajudem a sol·licitar l'ajuda pel programa d'atenció social a les persones amb discapacitat

Ja està obert el termini per sol·licitar les ajudes del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) per l'any 2017.

El passat 2 de Juny, mitjançant la resolució TSF 103/2017 (DOGC 7383 - 2.6.2017) el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per la concessió de les ajudes del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) per l'any 2017.

Aquest programa té per objectiu facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la integració

Per tant, aquests ajuts poden anar destinats a fer front econòmicament a:  
  • L'adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport: audiòfons, llit articulat, matalàs anti-escares, llit clínic, grua, arnés, seient elevador de banyera, ... Que s'hagin comprat durant l'any en curs.
  • Les destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'habitatge i l'adaptació funcional d'aquest: automatització de portes, obres per l'accessibilitat, reconvertir la banyera en plat de dutxa....que s'hagin dut a terme durant l'any en curs.

Per accedir a l'ajut, s'ha de tenir reconegut  un grau de discapacitat igual o superior al 33% i s'ha de complir les condicions i requisits que s'especifiquen en les corresponents bases. (per veure les bases de la convocatòria: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788683&language=ca_ES).

L'ajuda està condicionada als ingressos econòmics de la persona beneficiària, per tant, depenent d'aquests podem comptar amb el 100%, el 75%, el 50% o 0% de l'ajuda.

Des de l'2 de Juny fins al 17 d'Agost està obert el termini per presentar les sol·licituds de la convocatòria (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis)

Clica sobre CONTACTE per obtenir més informació! 


Documents

No hi ha documents a mostrar