Cercar

Blog - ASISgran

ASISgran

Què fan els nostres gestors socials?

El Sistema de Serveis Socials gaudeix d'un gran ventall de recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions (públiques o privades) per persones en situacions de dependència. A ASISgrup trobaràs gestors socials, que t'ajudaran en tot el camí. 

 • Assessorament en serveis (SAD, TAD...), centres residencials (centre de dia, de convalescència, residència...) i recursos socials (ajudes i subvencions), de caràcter públic i privat.
 • Nexe amb els professionals de la xarxa pública.
 • Tramitació per a una plaça de convalescència o de cures pal·liatives en l'àmbit públic, i de recursos socials com:
  • Petició de Grau de Disminució
  • Elaboració de la Sol·licitud de Prestació Vinculada al Servei (PVS)
  • Programa d'Ajuts d'Atenció Social a Persones amb Discapacitat (PUA)
  • Sol·licitud Llei de la Dependència
  • Informe Avaluació Suport a l'Autonomia
  • Redacció de la sol·licitud o modificació del Pla Individual d'Atenció (PIA)
  • Prescripció d'Article Ortopèdic del Servei Català de la Salut (PAO)
 • Indicació de Grau de Dependència.
 • Valoració d'ajudes tècniques a domicili.


Des del 2009, som una entitat col·laboradora amb l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, i volem ser els teus assessors. Nosaltres et facilitarem tots els tràmits i gestions.

ASISGRUP ASISgran assessor assessorament assessorament social Gestor Social


Documents

No hi ha documents a mostrar