Cercar

Blog - Blog

Blog

Què és el Xec-Servei?

Els serveis d’atenció domiciliària són un conjunt de recursos adreçats a persones que per edat, situació de dependència o discapacitat tenen limitada la seva autonomia a l’hora de dur a terme alguna activitat diària.

Per això, es posa al seu abast el xec-servei des del Departament de Treball, que a través dels Consells Comarcals i Ajuntaments subvenciona els serveis d’atenció al domicili, per exemple, fisioteràpia, transport, podologia, rehabilitació cognitiva, infermeria, atenció psicològica, suport als familiars, servei de bugaderia, servei de perruqueria...

Amb la utilització del xec els usuaris obtenen un descompte sobre el preu total del servei. ASISgrup som entitat homologada per més de 170 ajuntaments de la província de Girona, fet que ens permet treballar amb el xec-servei. A més, us podem ajudar en la seva tramitació.

Les entitats per les quals ASISGRAN ha rebut l’homologació per treballar amb XECS SERVEIS són:

Consell Comarcal del Gironès i Consorci de Benestar Social  Gironès-Salt

Consell Comarcal pla de l’Estany i Consorci Benestar Social Pla de l’Estany-Banyoles

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Consell Comarcal de La Selva

Ajuntament de Girona

Consell Comarcal del Baix Empordà

Consell Comarcal de la Garrotxa

Per a rebre més informació o comprovar si estem homologats en el vostre municipi, podeu posar-vos en contacte aquí.


Documents

No hi ha documents a mostrar