Puja el Salari Mínim: Com afecta a les treballadores de la Llar?

El govern espanyol mitjançant el Reial decret-llei ha aprovat el darrer divendres de l’any, augmentar el salari mínim interprofessional pel 2017 un 8%, l’augment més gran des del 2004.

El Real Decret fixa el SMI en 9.907,80€ anuals, per tant 825,65€ en 12 pagues. Pels treballadors de la llar que treballin per hores en règim extern el SMI queda fixat en 5,54€/hora.

 

SMI DIA 23,59€

SMI MES 14 paques 707,70€/mes

SMI MES 12 pagues 825,65€/mes

SMI ANUAL 9.907,80€

SMI hora 5,54€

 

Per tant, cap treballadora de la llar en jornada complerta podrà cobrar menys de 825,65€/bruts al mes.

Per l’altra banda, han de sortir publicades les bases de cotització que permetran saber el cost total per la família i el salari net.

Actualitzarem aquest post tan bon punt hi hagi novetats.

Consulta amb el nostre departament de Recursos Humans per aclarir qualsevol dubte.

smi salari minim smi 2017 treballadores de la llar ASISRRHH