Parlem de la logopèdia

La comunicació i el llenguatge són fonamentals per tal que la persona pugui socialitzar-se, transmetre les seves necessitats, pors, desitjos... Quan apareix un trastorn en la parla i el llenguatge aquest pot provocar l’aïllament de la persona respecte el seu entorn.

La comunicació i el llenguatge són fonamentals per tal que la persona pugui socialitzar-se, transmetre les seves necessitats, pors, desitjos... Quan apareix un trastorn en la parla i el llenguatge aquest pot provocar l’aïllament de la persona respecte el seu entorn.

Les causes poden ser de diferent origen en les persones adultes; degut a l’avançada edat, una lesió cerebral o una malaltia neurodegenerativa (Alzheimer, Parkinson, Esclerosi...) En el cas dels nens, els problemes es poden donar en l’època d’adquisició del llenguatge, la lectura o l’escriptura.

Diagnosticar, prevenir, tractar i pal·liar aquests problemes, ajudaran a millorar la qualitat de vida de la persona, recuperant l’autonomia en comunicar-se. Aquesta és la feina que desenvolupa el logopeda. A més, aquest també tracta les alteracions en la deglució, disfàgies a líquids o a sòlids.

Per tal que l’entorn del pacient (familiars i cuidadors) col·labori al llarg del procés, el professional els dóna eines i guies.

ASISgrup us facilitem el tractament logopèdic amb el nostre servei a domicili o al centre assistencial.
Podeu sol·licitar pressupost al nostre web.

Logopedia Tractament logopedic ASISgrup ASISnet Trastorn en la parla Problemes en la parla