Cercar

Blog - Blog

Blog

NOU SERVEI: Assessorament Legal - Capacitat, Família, Successions

Des d’ASISgrup volem que siguis previsor! Que planifiquis i t’avancis, eliminant problemes de futur. Que prenguis ara les decisions que pots prendre, per quan arribi el dia que no ho puguis fer.

Lidera l’envelliment, pren ara les decisions de futur de la mà d’ASISgrup

Hi ha eines legals que ens permeten decidir avui com volem viure el nostre futur, qui volem que prengui decisions sobre la nostra persona i els nostre béns, com volem viure els darrers moments de la nostra vida. 

Et sabrem escoltar, et sabrem entendre i t'assessorarem sobre les millors solucions legals, perquè a ASISgrup, el primer són les persones. 

Sabeu que podem atorgar poders preventius, vàlids inclús, en cas d’incapacitat?

Sabeu que la persona que precisa el suport pot demanar assistències ella mateixa sense que la seva capacitat es modifiqui?

Sabeu que la persona pot constituir un patrimoni protegit?

Tenim tots un deure i una responsabilitat vers els nostres grans, persones d’edat avançada, persones amb falta d'autonomia, persones que pateixen discapacitats de diversa índole i consideració. Persones que donat el seu estat i grau físic, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten suports.

Us assessorarem i acompanyarem per tal d’escollir quin suport proporcionar-li al vostre familiar, i escollir tanmateix la persona o institució que li pugui oferir.

Sabeu que en cas que la persona no es pugui governar personal i/o econòmicament, podem acudir al jutjat per nomenar-li la figura legal necessària en suport de la seva capacitat (curatela, tutela, administració patrimonial,...).

I posats a ser previsors, com tenim ordenada la nostra successió? Hem fet ja el nostre testament? Com volem que els sanitaris actuïn amb nosaltres quan ja no puguem decidir? I amb les nostres despulles, què es farà? Fem testament vital?

De tot plegat us podem assessorar a Asisgrup. Ja correm massa durant el dia a dia, i no cal que ho haguem de fer també per ordenar el nostre futur i el dels nostres familiars.

Contacteu-nos i us donarem hora per la primera consulta on us explicarem i resoldrem els dubtes que tingueu. Vosaltres i només vosaltres, decidireu les passes que voleu seguir.

Informeu-vos sobre el nostre servei d’Assessorament Legal en capacitat, família i successions.

assesoramentlegal gestiopatrimonial ASISGRUP prevencio assessoramentlegal ASISimmo successio voluntats anticipades llegats incapacitat tutela


Documents

No hi ha documents a mostrar