Cercar

Blog - Blog

Blog

Nou Consell Executiu

Aquesta setmana s'ha constituït el nou Govern de la Generalitat de Catalunya presidit per Carles Puigdemont. El Departament de Benestar Social i Família passa a denominar-se Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Dolors Bassa i Coll, és la nova consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, el seu departament gestionarà polítiques de serveis, prestacions i protecció social de gent gran, dependència, discapacitat i malaltia mental entre altres.

L'Hble. Sra. Dolors Bassa i Coll

 

«DECRET 3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern.». Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7037, 14 gener 2016.

govern benestar i família assistència


Documents

No hi ha documents a mostrar