Cercar

Blog - Blog

Blog

La quarta edat, el nou concepte de vellesa.

El concepte de vellesa ha canviat, això és una realitat. Avui, una persona entre 60 i 70 anys potser és gran, però  no és vella. O dit d’altra forma, no és tan vella. Jubilada i en major part independent, pot practicar i dedicar  temps al lleure i al seu cercle familiar i d’amistats. Pertany a la tercera edat, però pot gaudir de la vida en unes condicions òptimes.

Any rere any els estudis demogràfics ens mostren un augment progressiu de l’esperança de vida als països del primer món, més enllà dels 80 anys! S’arriba a índexs, per exemple a Catalunya, de 83,4 anys en les dones i 76,30 en homes, la més alta de la UE i una de les més altes del món, segons CTESC (Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya).

És degut a l’augment de l’esperança de vida que s’ha començat a parlar del concepte “quarta edat”, aquella que fa referència a l’última etapa de la vida, a una vellesa avançada que comença als 80 anys. En aquesta apareixen, o es reafirmen encara més, patologies associades a l’envelliment, amb pèrdua de facultats psíquiques i psíquiques i un augment de la dependència.

Davant d’aquests índexs d’envelliment creixents, que seguiran en el futur, la societat haurà de donar resposta a les necessitats d’aquesta població, amb una gran demanda de serveis sociosanitaris degut a la seva dependència.

“Envellir és com escalar una gran muntanya: mentre es puja, les forces
disminueixen,
però la mirada és més lliure, la vista més àmplia i serena.”
Ingmar Bergma

vellesa tercera edat sociosanitari facility services dependencia esperança de vida avis


Documents

No hi ha documents a mostrar