Cercar

Blog - Blog

Blog

La Llei de Dependència

Poden ser moltes les causes que portin una persona a no poder-se valer per ella mateixa: una malaltia degenerativa, l'envelliment, un accident... En situacions com aquestes, tasques del dia a dia tan senzilles com vestir-se, moure's o menjar requereixen d'ajuda, moltes vegades imprescindible.
 
Davant d'això la Llei de la Dependència pretén regular les condicions  bàsiques de les persones, promocionar la seva autonomia personal i donar protecció en situacions de dependència.
 
Segons el tipus d'ajuda que necessiti la persona per realitzar les Activitats bàsiques de la Vida Diària (AVD), s'estableixen 3 graus en el reconeixement de la dependència:
• Grau I Moderada: necessita ajuda almenys una vegada al dia o de forma intermitent.
• Grau II Severa: necessita ajuda 2-3 vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'un cuidador.
• Grau III Gran Dependència: necessita ajuda diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continua d'una altra persona o té la necessitat d'ajuda generalitzada  per a la seva autonomia personal.
 
Les prestacions que atorga la Llei poden ser en forma de serveis o econòmiques.
 
Serveis:
- teleassistència (TA) i el servei d'ajuda a domicili (SAD)
- centre de dia (CD) o residència
 
Ajudes econòmiques per la prestació:
- vinculada al cuidador no professional
- vinculada al SAD
- vinculada a l'assistència personal
 
 
ASISgrup pot sol·licitar el reconeixement del grau de dependència i com a entitat registrada en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, pot tramitar la prestació vinculada al servei d'ajuda a domicili (SAD) mitjançant la qual la família rep una ajuda econòmica per fer front al cost del servei a partir de 180€/mensuals directes a la família des del primer mes.
 
Consulta aquí tots els serveis d'assessorament social, serveis públics i privats, tràmits socials, centres residencials, valoració d'ajudes tècniques...

llei dependencia benestar ajudes gent gran assistencia salut incapacitat sociosanitari


Documents

No hi ha documents a mostrar