Cercar

Blog - Blog

Blog

La importància del rentat de mans i l’ús de guants.

Mesures higièniques pels cuidadors.

Les nostres mans són el major “transmissor” de bacteris i virus, essent la principal via de contagi de les infeccions creuades. És importantíssima, per tant, la correcte higiene de mans en el dia a dia, en l’entorn sanitari, i també en el cas que ens ocupa, la cura de persones!

L’organització munidal de la salut (OMS) va celebrar el passat 4 de maig el “Dia mundial de l’higiene de mans”.

Som moltes les persones que hem de fer les tasques de cuidador/a, i hi posem segur els ingredients principals, amor i respecte cap a la persona cuidada, però sovint la nostra formació és insuficient!

  • Què en sabem sobre mesures higièniques alhora de la dutxa?
  • Què en sabem sobre el correcte ús de mesures preventives?
  • Prenem les mesures higièniques adequades pel canvi de bolquers?

Protegir les mans amb guants d’un sol ús és l'opció més fiable, però a més, cal fer una bona higiene de mans. Cal que es faci amb sabó i de manera exhaustiva, sense deixar cap zona sense netejar.
Us heu fixat en quan tardeu en rentar-vos les mans? Sabeu el temps que cal dedicar-hi? Es recomanen les següents pautes per a un adequat rentat de mans:

  1. Treure els anells, rellotges, braçalets...
  2. Posar l’aigua a una temperatura còmoda i mullar les mans, els canells i avantbraços.
  3. Aplicar una quantitat de sabó suficient.
  4. Fregar tota la superfície de la mà amb una acció mecànica i vigorosa de fregament, cobrint les mans amb l’escuma durant un mínim de 10 segons. Es rentaran fins a l’alçada dels canells amb moviments de rotació i fricció, fent especial èmfasi en els espais entre els dits i les ungles (cal utilitzar un raspallet si fa falta). Amb els dits d’una mà fregar el palmell de l’altre, desprès fregar el dors de la mà i enllaçar els dits fregant bé els espais entre els dits i, posteriorment fregar les puntes dels dits d’una mà amb moviments de rotació sobre el palmell de l’altre mà. Per acabar s’ha de fregar també amb moviments de rotació els polzes sobre el palmell de l’altre mà.
  5. Esbandir les mans sota el raig d’aigua amb les puntes dels dits cap avall.
  6. Eixugar les mans.

Es recomana que en el moment de la higiene personal, en el canvi de bolquers i en la realització de cures s’utilitzin guants d’un sol ús. Recordeu però, que el fet d’utilitzar guants no eximeix a la persona del rentat de mans previ i posterior a l’activitat. A més, cal que el guants siguin els indicats per aquesta activitat.

En alguns casos per la higiene personal farem servir les esponges sabonoses i l’ús de protectors ens pot estalviar molta feina en un canvi de bolquers!

Des d’Asisgrup us oferim els nostres productes fungibles, on podreu trobar guants de vinil d’un sol ús de gran qualitat i fiabilitat, els protectors i les esponges sabonoses per una correcte higiene.

 

 


Documents

No hi ha documents a mostrar